Municipalities, facing a financial crisis, ask Ottawa for $10B in emergency funds

Municipalities, facing a financial crisis, ask Ottawa for $10B in emergency funds

https://fcm.ca/en

Municipalities, facing a financial crisis, ask Ottawa for $10B in emergency funds